Μετάβαση σε περιεχόμενο

Καλώς ήρθατε στο Cyclist Friends
Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Cyclist-Friends . Μόλις εγγραφείτε και συνδεθείτε, θα είστε σε θέση να δείτε όλα τα θέματα, να δημιουργήσετε δικά σας και να απαντήσετε στα υπάρχοντα. Θα μπορείτε να στέλνετε προσωπικά μηνύματα, να διαχειριστείτε το προφίλ σας και πολλά περισσότερα! Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό, συνδεθείτε εδώ - αλλιώς δημιουργήσετε ένα λογαριασμό σήμερα!

Miscellaneous


Media Management

Μάρ 17 2010 01:00 πμ | asmar in Media

The media module in the IP.Content ACP section allows you to quickly and easily manage multimedia files you may need to use with IP.Content. While you can certainly upload your files through FTP, or link to offsite files, you may find it easier to upload the files using the media section of the ACP, and then copy the links for use within pages, templates, and blocks. Media files uploaded through the IP.Content Media Manager are also easily inserted using the Template Tag helper window available when editing pages, blocks and templates with just a single click.

From within the media module, you can create folders, upload files, move files and folders, rename files and folders, and delete files and folders. When viewing a listing of files you will see a preview (if the file can be previewed), and selecting a file will present some other pertinent details. You can also right click on the file and use your browser's "Copy Link" option to quickly get the link to the file.

This tool can be a timesaver when you simply need to upload an image quickly for use within a page, block or template. The media folder is defined in the media_path.php file in your forum root directory, giving you the freedom to move and organize your paths as needed.

Read story →    0 comments    -----

Template Management

Μάρ 16 2010 01:00 πμ | asmar in Templates

In the IP.Content ACP, you will notice that there are 3 separate template sections of the ACP:
  • Block Templates
  • Page Templates
  • Database Templates
  • Article Templates
Within each templates section, you can create containers to group your templates into logical groupings. For instance, you may wish to create a grouping for each database you create, and then place the database templates appropriately into the container representing the database itself. Or you may wish to create multiple front page templates, and group them all together in the article templates area. You can use containers for whatever purposes you may have, or not at all: it's up to you!

Templates can be reordered by dragging and dropping the rows up and down, and they can be moved from one container to another via drag n drop as well.

Certain meta data about the templates are stored when you create new database or article templates, allowing IP.Content to tailor other areas of the ACP to help you out. For example, the software stores the template type when you create a new template. This allows us to show only "category listing" templates in the "category listing template" selection dropdowns. Similarly, the template tag help panel can automatically know which template type you are editing without you having to specify.

Properly making use of templates can help you push out pages on your site in a uniform manner quickly and easily, and without having to "reinvent the wheel" each time a new page is ready to be published.

Read story →    0 comments    -----

Sharing links

Μάρ 17 2010 01:00 πμ | asmar in Databases

IP.Board 3.1 introduces a new feature that is available for any application to make use of: sharing links. IP.Content makes use of this feature in the custom databases (and articles) modules to allow you to more easily expose your content to a wider audience.

Along with supporting sharing of your content with third party services such as Facebook and Twitter, you can now also send an article via email, print the article, and download the article easily by clicking the appropriate icon under the article body. The additional printing and downloading features allow the content to be shared, online as well as offline.

Within the articles module specifically, the article image that you upload when posting the article (optionally) will automatically be flagged for use with Facebook when someone uses Facebook to share the link. This ensures that the correct image is the one Facebook displays to other users. Similarly, we pull out an appropriate extract of textual content for Facebook to use as well. If the user is logged in to Twitter or Facebook, sharing the content becomes even easier, not requiring you to even leave the site.

We hope that by providing tools to make it easier to share content on your site, your content will be exposed to a wider audience, bringing you more traffic and making your content more easily and readily available to the world.

Read story →    0 comments    -----

Template Variables Help

Μάρ 17 2010 02:00 πμ | asmar in Templates

When you edit content in IP.Content, whether it be blocks, templates or pages, there are many built in tags that you will need to or want to utilize in order to generate the content appropriately. Blocks have variables containing data that may be of use to your users. Page templates have variables that perform important functions, such as inserting the page title or marking where the page content should be displayed. It is nearly impossible to simply remember every variable that can be utilized in your pages and templates.

IP.Content features a template tag help panel that you can use to alleviate this problem. The panel can be minimized if you don't need it (and your preference is remembered so you won't have to minimize it each time you load a new template to edit). The panel is tabbed, providing you with various tag options based on the specific content you are editing. Database templates will show you the database tags you will need to use, while blocks will show you the variables being passed into the block template. You are able navigate some of the tabs when necessary in order to better determine the appropriate variables for the specific area you are editing.

A small icon is shown next to each tag, and clicking this icon will insert it into your templates automatically wherever the cursor is blinking. You need not manually copy and paste the tag - simply click to insert!

Some tags will have additional information or perhaps a relevant example of the data it represents. These tags will have an arrow indicator next to them to let you know that you can click on the arrow to view further details about that specific tag.

This panel is always available and dynamically adjusts to the type of content you are editing. It is but one small feature available in IP.Content designed to help you build your site the way you want, as efficiently as possible.

Read story →    0 comments    -----

Navigation Menu

Μάρ 17 2010 02:00 πμ | asmar in Templates

IP.Content 2.3 includes a new feature designed to help you build your forums and website out the way you want to: control over your primary navigational menu.

The primary navigation menu is the the "tab" bar across the top of the page that includes links to each major section of your site. IP.Board builds this automatically based on the applications you have installed, but when you use IP.Content, you will likely find yourself creating new pages that you wish you could quickly link to in that same bar. It is possible to edit your skin templates manually to accomplish this, but this presents a few problems:
  • Your template edits may need to be reverted when upgrading in the future in order to inherit updates in the skin in future releases.
  • You will have to determine the logic necessary to show the tab as "lit up" when someone is viewing that page (and to ensure other tabs do not appear to be lit up).
  • It is inconvenient repeating this process each time a new page is created.
This is no longer a problem with IP.Content 2.3. You can now visit the "Navigation Menu" page available under the Settings module in the IP.Content ACP area and build tabs through an easy to use interface. You can control what order your tabs display in, and even put them before or in between default application tabs. You can control almost every aspect of the tab from the title, the textual tooltip, any additional non-default attributes (for instance, including a javascript click handler that will log the click in an analytics program) and more. You can even create submenus that will display on click or on hover, including many links underneath one tab.

You can also modify many aspects of your default application tabs as well, going beyond what IP.Board offers by default. For instance, using this tool you can add additional attributes to your application tabs, change the title, and modify the textual tooltip shown when a user hovers over the tab.

The best part about this new feature - IP.Content automatically figures out which tab to light up without any extra work on your part!

We hope this new feature in IP.Content 2.3 helps you better control your site the way you want it to be.

Read story →    0 comments    -----